back
30.12.2020
ซีพีสนับสนุนภาระกิจเร่งด่วนส่งท้ายปี 2563 เป็นครั้งที่ 8 จัดส่งเครื่องบินใบพัด King Air350 นำทีมศัลยแพทย์ผ่าตัดบินตรงรับหัวใจจากผู้บริจาค จังหวัดอุดรธานี เร่งช่วยชีวิตผู้รอรับบริจาคที่กรุงเทพฯให้ทันภายใน 4ชม. เรื่องดีส่งท้ายปี 30 ธันวาคม 2563

Gallary vdo